Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web
Dokumenty

 

ZÁPIS z Valné hromady

13.Okrsku - SH ČMS okresu Plzeň-jih

konané dne 27.10. 2012 od 19,00 hodin

v Kokořově – Hospoda „Na Brodě“

 

 

Termín: Sobota 27.10.2012 od 19,00 hodin

 

Místo :  Kokořov – Hospoda „Na Brodě“

 

Účast :

a) výbor:  starosta ....... Milan Klingr (SDH Kokořov)

                jednatel ........ Ing. František Růžička (SDH Vojovice)

                pokladník ..…Václav Brejcha (SDH Klikařov)

                člen .......…....Václav Mašát (SDH Radochovy)

                člen ……….. Jan Vondřička (SDH Březí)

                člen ………… Luboš Švarc (SDH Soběsuky)

                člen .........…. Josef Karhan (SDH Žinkovy)

                člen .........…. Bohumil Vokáč (SDH Novotníky)

                člen ….…….. František Suda (SDH Partoltice)

 

Omluven: preventista … Pavel Kasalík (SDH Žinkovy)

                velitel ……… Václav Kadeřábek (SDH Prádlo)

                člen ..........… Václav Michálek (SDH Nová Ves)

                člen ..........… Michal Turjanica (SDH Neurazy)

 

 

b) Kontrolní a revizní rada:

Jiří   Hájek (SDH   Partoltice)  - předseda

Petr Diviš  (SDH Kokořov)

Omluven - Václav Macháček (SDH Novotníky)

 

c) Webmaster – Jan Hořice

 

 

d) SDH:

Březí, Klikařov, Kokořov, Neurazy, Nová Ves, Novotníky, Partoltice, Prádlo, Radochovy, Soběsuky, Vojovice, Žinkovy

 

 

e) Hosté:  Jan Řežábek – starosta městyse Žinkovy

                  Miroslav Hrubý – starosta OÚ Neurazy

                  Jaroslav Kolář – člen VV OSH PJ       

 

 

 

 

PROGRAM VALNÉ HROMADY:

 

1) Zahájení:

- M.Klingr (starosta)

 

 

2) Hodnocení okrskové soutěže KOKOŘOV – 16.6.2012:

-         Velmi dobrá účast SDH ve všech soutěžních kategoriích (Děti, Ženy, Muži do a nad 35 let)

-         delegace a práce rozhodčích, hlasatelů, atd.

-         ustrojenost, kázeň při nástupech

-         připomínky , náměty  (konkrétní viz níže)

-         byla přednesena informace ohledně vyúčtování soutěže

-         byla odsouhlasena částka 500,- Kč na naftu pro p. Milana Klingra za přepravu materiálu z Vojovic do Kokořova a zpět

 

PŘIPOMÍNKY + NÁMĚTY:

-         Soutěžní družstva si měla ve více členech a plynuleji připravovat štafetové hadice ke svým soutěžním pokusům.

-         Návrh zakoupit ještě jednu štafetovou proudnici. Byla snaha o zapůjčení další proudnice, ale ta bohužel nebyla kompatibilní s koncovkami okrskových štafetových hadic.

-         Návrh zakoupit vysílačky pro lepší komunikaci mezi rozhodčími

-         Proč se při soutěži použila nízká bariéra? Důvodem byla bezpečnost soutěžících. Na velké bariéře bude nutné ještě udělat protiskluzovou úpravu.

-         Byl položen dotaz, zda SDH Kokořov, který zabezpečoval občerstvení na soutěži, přispěje do okrskové pokladny nějakou finanční částkou. SDH Kokořov o tomto neuvažuje.

-         Soutěž se dala zkrátit např. tím, že by prakticky „současně“ probíhala štafeta a požární útok.

-         Rozhodčích bylo zpočátku málo a chvíli trvalo než se jejich „chod“ stabilizoval.

-         Měla proběhnout lepší komunikace ohledně změn (velikost bariéry, použitá technika, apod.) jak se soutěžními družstvy (na nástupu a na poradě velitelů), tak s rozhodčími

-         Zpočátku byla k dispozici pouze 1 hadice „B“ od přetlakového ventilu pro obě základny. Hadice se tak musela přetahovat z jedné základny na druhou a při tom vytékala voda = kluzký terén pro soutěžící.

-         Bude nutné zpracovat propozice také pro kategorii „děti“

-         V okamžiku, kdy bylo na startu požárního útoku první družstvo (dětské), nebyla ještě vypnutá elektřina ve vedení

-         Po soutěži se měl v neděli odpoledne udělat organizovaný sraz zástupců SDH z okrsku, kdy by se uklidilo cvičiště a odvezly zapůjčené věci na místo určení. Zapůjčený materiál se vracel postupně a poměrně dlouho.

 

 

3) Hodnocení velitelského dne – Sobota  - 6.10.2012 – PARTOLTICE – Dálková doprava vody:

-         hodnocení provedl J.Hájek (pořadatelský SDH) a J.Kolář (odborný lektor)

-         termín konání velitelského dne bohužel vyplynul takový jaký byl.

-         dobrá účast = 7 SDH ze 12

-         technika a materiál: SDH Partoltice, SDH Radochovy a SDH Žinkovy

-         Poznámka od J.Koláře: „V případě požáru operační důstojník vyšle na místo profesionální jednotku z HZS Nepomuk, JSDHO III  (Nepomuk a Žinkovy) a místní SDH. Ten zpravidla zabezpečuje dopravu vody.“

 

 

4) Termíny VVH + delegáti na VVH:

-         Výroční valné hromady (VVH) budou probíhat dle Metodických pokynů z OSH PJ a dle místních zvyklostí

-         při personálních změnách ve složení výborů  SDH je nutné vyplnit Přílohu k Registračnímu listu a odevzdat ji na OSH PJ („okres“) a zároveň přivézt nové složení výboru na VVH okrsku

 

SDH Březí - 12.1.2013 od 18,00 hodin – Klubovna - Hasičárna

  - delegáti: Diviš, Klingr, Řežábek, Karhan

 

SDH Klikařov - 5.1.2013 od 19,00 hodin – Hasičárna

                         -   delegát: Růžička, Velíšek

 

SDH Kokořov  - 5.1.2013 od 17,00 hodin – Hostinec „Na Brodě“

             - delegáti: Kadeřábek, Jandík, Vondřička, Hájek

 

SDH Neurazy  - 12.1.2013 od 18,00 hodin – ???

             - delegáti: Rada, Pavelka

 

SDH Nová Ves  - 26.12.2012 od 19,00 hodin – Parket

               - delegáti: Švarc, Pavelka (SDH Soběsuky)

 

SDH Novotníky - 12.1.2013 od 17,00 hodin – Klubovna - Hasičárna

               - delegáti: Kadeřábek, Jandík

 

SDH Partoltice  - 4.1.2013 od 19,00 hodin – Klubovna Radochovy

               - delegáti: Mašát & SDH Radochovy, Klingr

 

SDH Prádlo - 11.1.2013 od 18,00 hodin – Hostinec U Černých baronů

         - delegáti: Macháček, Vokáč, Řežábek, Diviš, Klingr

 

SDH Radochovy - 12.1.2013 od 17,30 hodin – Klubovna

                 - delegáti: Hájek, Suda (SDH Partoltice), Růžička

 

SDH Soběsuky - 19.1.2013 od 19,00 hodin – Místnost OÚ

               - delegáti: Rada, Silovský (SDH Nová Ves)

 

SDH Vojovice  - 29.12.2012 od 18,00 hodin – Hospoda U Kovboje

             - delegáti: Brejcha, Svoboda, Klingr

 

SDH Žinkovy - 26.1.2013 od 17,00 hodin – Hotel „U Zlatého jelena“

              - delegáti: Klingr, Kadeřábek, Hájek, Řežábek

              - od 15,00 hodin mají VVH děti!!!

 

5) Nový pokladník 13.okrsku OSH PJ:

-         dlouholetý pokladník 13.okrsku OSH PJ, pan Václav Brejcha (SDH Klikařov) se rozhodl ukončit činnost v této funkci

-         na funkci pokladníka byl navržen pan Oldřich Pavelka z SDH Soběsuky

-         bylo dohodnuto, že na VVH 13.okrsku, která se bude konat 16.2.2013 ve Březí (klubovna) proběhne volba nového pokladníka a zároveň protokolární předání funkce

 

 

6) Informace z OSH Plzeň-jih (M.Klingr, J.Hájek, F.Růžička, J.Kolář):

-         Porada starostů SDH našeho okrsku se uskuteční ve čtvrtek 8.11.2012 od 17,00 hodin v Nepomuku, v prostorách Hasičské zbrojnice.

-         Hlášení o činnosti + Zprávu z VVH doručit na OSH PJ do 4.2.2013

-         Členské příspěvky uhradit do 31.1.2013. Pokud možno převodem na účet u Poštovní spořitelny, která je součástí ĆSOB. Číslo účtu = 22 70 52 067 / 0300, Variabilní symbol = Registrační číslo SDH (3406xxx).

-         V.Shromáždění představitelů SDH OSH PJ potvrdilo setrvání OSH PJ ve společnosti FLORIÁN SERVIS, s.r.o.. Podíl OSH PJ = 10%.

-         Problematiku uvolňování členů JSDHO se dlouhodobě nedaří uspokojivě řešit, tak aby tito členové neměli problémy v zaměstnání.

-         Na spořícím účtu bylo uloženo 110.000,- Kč, ze kterých se nebude v r.2012 čerpat

-         Bylo schváleno čerpání rozpočtu za 1.pololetí roku 2012. Byl schválen návrh rozpočtu na rok 2013. Protože Pozvánka a materiály na jednání přišly pozdě, byly ještě po jednání V.Shromáždění SDH OSH PJ zaslány (Ing. F.Růžička) dotazy ohledně zmíněných rozpočtů starostovi OSH PJ a předsedovi OKRR OSH PJ. Odpověď v době konání VH okrsku nebyla známa.

-         Hasičský den dětí se neuskutečnil.

-         Pan Sejpka ukončil ze zdravotních důvodů činnost ve všech funkcích

-         Byla diskutována problematika vyznamenání „Za aktivní činnost“

-         Pan Křen přednesl informaci o činnosti Zasloužilých hasičů

-         Proběhne proškolení Správců programů centrální evidence

-         slabá účast družstev v soutěži Požárního sportu

-         v době konání VH okrsku nebyl k dispozici Zápis z V.Shromáždění představitelů SDH OSH ze dne 9.10.2012

 

 

 

7) Diskuse + různé:

-         velitelský den v r.2013 – pro nemoc velitele se termín neřešil. Termíny na rok 2013 budou patrně stanoveny v únoru 2013, na VVH okrsku.

-         předběžné místo a termín konání okrskové soutěže v roce 2013 – nikdo se zatím nepřihlásil o pořadatelství.

-         Udělat  kontroly a zápisy do Knihy úrazů – na konci roku 2012 podtrhnout a podepsat Kontrolní a revizní radou

-         školení rozhodčích – zatím není zabezpečeno ze strany OSH PJ

-         zazimování techniky – nejvyšší čas toto zabezpečit

-         Zkušenosti s elektronickou evidence členů SDH – je setrvalý stav z předloňska, kdy byla předána přístupová hesla. Možné problémy v rámci okrsku se budou řešit přes starostu Milana Klingra.

-         Byla podána informace ohledně setkání Vedoucích mládeže před letošní okrskovou soutěží. K dohodě prakticky nedošlo. Z jednání bohužel nebyl pořízen Zápis.

-         pro okrskovou soutěž dětí 13.okrsku bude nutné vytvořit jednotné propozice. Valná hromada odsouhlasila následující postup v této záležitosti. Do jarní VH 13.okrsku (VH před soutěží) proběhne ohledně této záležitosti jednání Vedoucích mládeže příslušných SDH, kde se pracuje s dětmi + starostové příslušných SDH + Velitel 13.okrsku. Na této schůzce, ze které bude pořízen některým z jednacích osob Zápis, se dohodnou, upřesní, případně vytvoří jednotné propozice pro soutěž dětí v rámci 13.okrsku na další roky. Vzhledem k tomu, že se v praxi propozice pro konkrétní soutěž v kalendářním roce  schvalují již v březnu na OSH PJ (Odborná rada velitelů), bude potřeba, aby výše zmíněné jednání proběhlo ještě do konce února 2013.

-         KRR okrsku poukázala na nedostatečnou účast preventisty p. Pavla Kasalíka na jednáních VH 13.okrsku

-         Webmaster vyzval všechny SDH o zaslání aktulizované historie za posledních 5 let.

 

 

 

8) Termín a místo VVH okrsku:

Termín = 16.2. 2013

Místo   = Březí – klubovna (hasičárna)

 

 

 

9) Závěr:

 

 

 

ZAPSAL:             Ing. František Růžička - jednatel

 

ZÁPIS OVĚŘILI:  Milan Klingr – starosta, Jiří Hájek – předseda KRR

 

Ve Vojovicích dne 28.10. 2012

 

 

 

 

ZÁPIS z Valné hromady

13.Okrsku - SH ČMS okresu Plzeň-jih

konané dne 12.5. 2012 od 20,00 hodin

v Neurazech – „Martinská hospoda“

 

Termín: Sobota 12.5. 2012 od 20,00 hodin

Místo : Neurazy – „Martinská hospoda“

 

Účast :

a) výbor:  starosta ....... Milan Klingr (SDH Kokořov)

                velitel ……… Václav Kadeřábek (SDH Prádlo)

                pokladník ..…Václav Brejcha (SDH Klikařov)

                jednatel ........ Ing. František Růžička (SDH Vojovice)

                člen .......…....Václav Mašát (SDH Radochovy)

                člen ….…….. František Suda (SDH Partoltice)

                člen ……….. Jan Vondřička (SDH Březí)

                člen ………… Luboš Švarc (SDH Soběsuky)

 

Omluven: preventista … Pavel Kasalík (SDH Žinkovy)

                člen ..........… Michal Turjanica (SDH Neurazy)

                člen ..........… Václav Michálek (SDH Nová Ves)

                člen .........…. Josef Karhan (SDH Žinkovy)

                člen .........…. Bohumil Vokáč (SDH Novotníky)

 

 

b) Kontrolní a revizní rada:

Jiří   Hájek (SDH   Partoltice)  - předseda

Václav Macháček (SDH Novotníky)

   Omluven - Petr Diviš (SDH Kokořov)

 

c) SDH:

Březí, Klikařov, Kokořov, Neurazy, Nová Ves, Novotníky, Prádlo, Partoltice, Radochovy, Soběsuky, Vojovice,

Omluven: Nová Ves, Žinkovy

 

d) Hosté:

p. Černý Josef - starosta OSH Plzeň-jih   + starosta KSH PK

 

 

PROGRAM VALNÉ HROMADY:

 

1.    Zahájení – starosta M.Klingr

 

2.    Okrskové cvičení 2012 – KOKOŘOV – 16.6. 2012:

 

Pořadatel:  Okrsek č.13 SH ČMS OSH Plzeň-jih

Termín:       Sobota 16.6. 2012. 

Program:    - viz Organizační zabezpečení (= Propozice)

Organizační zabezpečení (= Propozice):   

-         byly zaslány e-mailem do každého SDH v okrsku. Až na personální obsazení jsou totožné s loňským OZ. Dle informace  starosty okrsku je tento předložil ke schválení na OSH PJ. OZ bylo na OSH PJ schváleno a soutěž byla zařazena do Kalendáře akcí OSH PJ na rok 2012 = soutěž je pojištěna.

-         Personální obsazení bylo ještě doplněno o nové členy  štábu, kterým  se stal  Václav Mašát a Jan Hořice.

-         Překážky 100 m budou povinné pro kategorie „Muži do 35 let“ a „Ženy“. „Muži nad 35 let“ mohou „překážkovou dráhu“ absolovovat dobrovolně, mimo soutěž.

-         K dispozici budou 2 základny, které se posunou mimo loni kritizovaný dolík, ve kterém se držela voda.

-         SDH Radochovy informoval o tom, jak probíhá soutěž v rámci soutěže Plamen. Při útoku se používají savice s odlišnou délkou + se zpravidla ještě běží překážková dráha. Zároveň SDH Radochovy vznesl podněty, aby i družstva v  kategorii „Děti“ absolovovala 2 soutěžní disciplíny (útok + překážková dráha) + rozdělení soutěže dětí na kategorie „Starší žáci“ a „Mladší žáci“. Aby obojí bylo v souladu s pravidly Plamen.  Proběhla diskuse k tomuto tématu. SDH Radochovy je připraven zapůjčit savice splňující podmínky „Plamenu“ ostatním dětským soutěžním družstvům. Kladina pro děti musí být snížená a její délka je maximálně 4 m, což materiálně okrsek v současné době nemůže zabezpečit. Bylo by však možné použít místo kladiny školní lavičky, jako tomu bylo v loňském roce. Dále padl v diskusi námět, aby děti z SDH Radochovy  mimo soutěž provedli ukázku „štafety“ pro ostatní vrstevníky. Výsledkem diskuse bylo rozhodnutí, že se pod patronací velitele 13.okrsku, p. Václava Kadeřábka, uskuteční do 31.5.2012 schůzka Vedoucích mládeže (SDH Prádlo, Radochovy a Žinkovy), na které se záležitosti ohledně soutěže dětí vykomunikují a  dopřesní.

-         Byl vysloven názor, aby  funkci Hlavního rozhodčího soutěže u kategorie „Děti“ vykonával někdo, kdo problematiku dětských soutěží zná z praxe. Byl navržen pan Jan Bartička (SDH Radochovy), který se však bohužel v uvedeném termínu nemůže soutěže zúčastnit. Tato věc se také dopřesní.

-         Bylo dohodnuto, že hřiště se připraví 1 týden před soutěží za účasti členů okrskového výboru.

-          Soutěžící družstvo nastupuje buď v „kanadách“ nebo v pracovních botách se spinkami. Je možná kombinace „kanad“ a pracovní obuvi se spinkami u družstva.

 

 

Předběžné přihlášky družstev:

 

Muži do 35 let:  

Březí,  Kokořov,  Neurazy,  Novotníky,  Partoltice,  Prádlo,  Radochovy,  Soběsuky,

Žinkovy

 

Muži nad 35 let:   

Nová Ves, Novotníky, Partoltice, Vojovice,

 

Ženy:  

Neurazy, Prádlo, Radochovy, Žinkovy

Děti:    

Prádlo, Radochovy, 2-3 družstva dětí

 

-         SDH Klikařov se zúčastní soutěže v kategorii „Muži“ dle momentální situace

-         Očekávají se ještě přihlášky družstev od nepřítomných a omluvených SDH Nová Ves a Žinkovy.  Přihlášená družstva z SDH Nová Ves a Žinkovy byly doplněny na základě e-mailu (21.5.2012) starosty okrsku.

 

Hosté:

SDH Novotníky vyslovil požadavek, zda by se chystané okrskové soutěže mohlo zúčastnit družstvo z Novotník, které by bylo smíšené (ženy + muži), a ve kterém by byla většina soutěžících, kteří nejsou členy SH ČMS. Start takovému družstvu bude umožněn na vlastní nebezpečí, mimo soutěž. Členové tohoto družstva podepíší před startem Prohlášení, že startují na vlastní nebezpečí.

 

Případné změny přihlášených družstev komunikovat -  p. Milan KLINGR    Mobil: 731 552 390, Kokořov 9, 335 01 Nepomuk nebo na e-mail: milan.klingr@cz.abb.com

 

Startovné = 200,- Kč. Startovné neplatí dětská družstva.

 

Přetlakový ventil: zabezpečí SDH Žinkovy

 

Putovní poháry: 

- děti SDH Prádlo, ženy SDH Prádlo, muži SDH Novotníky do 35 let a muži SDH Novotníky nad 35 let předají putovní okrskové poháry v sobotu 16.6.2012 nejpozději po příjezdu pořadatelům. Zodpovídá V.Kadeřábek.

 

Delegace rozhodčích: - viz schválené OZ

 

Návrhy na Čestná uznání okrsku:

SDH Březí      – nikdo nenavržen

SDH Klikařov – upřesní v termínu

SDH Kokořov – David JANDEČKA, Jakub JANDEČKA

SDH Neurazy – nikdo nenavržen

SDH Nová Ves – Václav JIRÁNEK st. (viz upřesňující e-mail starosty okrsku ze dne 21.5.2012)

SDH Novotníky – nikdo nenavržen

SDH Partoltice  – nikdo nenavržen

SDH Prádlo       – Petra BERKOVÁ, Hana VIKTOROVÁ

SDH Radochovy - buď nikdo nebo upřesní v termínu

SDH Soběsuky – nikdo nenavržen

SDH Vojovice   - buď nikdo nebo upřesní v termínu

SDH Žinkovy    - ???

    

-         doplnění návrhů na ČU nebo případné změny mohou jednotlivé sbory nahlásit jednateli okrsku F. Růžičkovi do 31.5.2012 buď osobně, telefonicky na mobil: 603 563 676 nebo e-mailem: ruzicka.franta@seznam.cz

-         ČU okrsku zabezpečí F.Růžička

 

Praporky: -  SDH Partoltice

 

Visačky pro rozhodčí: - zabezpečí Václav Kadeřábek

 

Okrsková lékárna: - zabezpečí Milan Klingr.

M.Klingr bude ještě v  pondělí 14.5.2012 osobně kontaktovat MUDr. Václava ŠAMPALÍKA s prosbou, zda by tento mohl  zabezpečit odborný lékařský dozor během soutěže. Dle e-mailu (21.5.2002) starosty okrsku byl MUDr. Šampalík kontaktován. Pokud rozpis služeb v práci umožní MUDr.Šampalíkovi účast na soutěži, zabezpečí zdravotní dozor.

 

Stopky: - zabezpečí Václav Kadeřábek

 

Doplňování vody – zabezpečí SDH Kokořov.

 

Bufet + stánek + nákup potravin – zabezpečí SDH Kokořov.

 

Ozvučení + Hymna na CD – zabezpečí M.Klingr ve spolupráci s Městysem Žinkovy.

 

Kosení louky – zabezpečí snad p. Řežábek během sušení sena.

 

Vytýčení hřiště (děti, dospělí, překážky) – zabezpečí okrskový výbor 1 týden před konáním soutěže.

 

Doprava materiálu (základny, káď, terče, překážky, tabule, ….)

– zabezpečí cca 2 týdny před konáním soutěže Milan Klingr. Většinu potřebného materiálu bude možné zabezpečit ve Vojovicích. SDH Vojovice pomůže materiál naložit. Zbytek je v SDH Kokořov (další káď + základna) nebo u dalších sborů v okrsku.

 

Stánek pro rozhodčí a hlasatele – zabezpečí SDH Kokořov.

 

Poháry + Ceny + Diplomy

 – Poháry pro vítězná družstva budou tradiční, putovní + 1 pohár zabezpečí M.Klingr + 1 pohár zabezpečí V.Kadeřábek. O poháry od starosty a velitele okrsku budou soutěžit „Ženy“ a „Muži do 35 let“. Další ceny  pro dospělá družstva budou věcné. Pro děti se zakoupí buď sady medailí nebo budou také věcné ceny. Diplomy se pokusí zabezpečit M.Klingr. Pokud M.Klingr bude potřebovat pomoci se zajištěním  Diplomů, pomůže mu je zajistit  F.Růžička.

 

Startovné = 200,- Kč

– bude vybráno ve prospěch 13.okrsku SH ČMS OSH Plzeň-jih. Bude nutné zabezpečit pokladní doklady a „náhradního pokladníka“, neboť pokladník V.Brejcha se nebude moci z osobních důvodů soutěže zúčastnit. Startovné se nebude vybírat v kategorii „Děti“.

 

 

 

 

 

3. Informace z OSH Plzeň-jih

 

Poskytli: M.Klingr, F.Růžička, J.Hájek, J.Černý

 

-         Publikace Historie SDH na okrese Plzeň-jih bude snad v brzké době vydána.

 

-         Starosta M.Klingr poskytl přítomným informaci, že Jiří Hájek (starosta SDH Partoltice a předseda KRR 13.okrsku) byl schválen na IV.Shromáždění představitelů SDH OSH PJ novým Vedoucím Odborné a organizační rady. Z tohoto titulu se p. Jiří Hájek automaticky stal členem Výkonného výboru OSH Plzeň-jih.

 

-         Delegáti 13.okrsku (Milan Klingr, Ing. František Růžička) a nový člen VV OSH PJ za 13.okrsek (Jiří Hájek) podali dle svých možností a informací zprávu  a komentář ohledně rozpočtů OSH PJ na rok 2011 a  2012. Tyto informace doplnil přítomný starosta OSH PJ. Zároveň byly komunikovány i připomínky a další dotazy. Všechny poskytnuté informace ohledně hospodaření a rozpočtů OSH PJ vzala VH 13.okrsku na vědomí.

 

-         Některé SDH neuhradily příspěvky (Řenče, Lukavice, …). Těmto SDH byly zaslány dopisy z OSH PJ. Pokud neuhradí členské příspěvky ve stanoveném termínu, budou tyto SDH vyškrtnuty z OSH PJ.

 

-         V Chotěšově se chystá Hasičské muzeum.

 

-         Připravuje se zájezd Zasloužilých hasičů. Možnost účasti starších členů z jednotlivých SDH na tomto zájezdu. Podrobnosti viz OSH PJ.

 

-         Starosta OSH PJ, pan Josef Černý vysvětloval především problematiku Rozpočtu OSH PJ na rok 2012, financí, dotací a souvisejících záležitostí (Florian Servis, stav členské základny, …) + další informace z OSH PJ.  Byl založen spořící účet u Poštovní spořitelny, na který bylo vloženo 110.000,- Kč. Společnost Florian Servis doposud přispěla do rozpočtu OSH PJ celkovou částkou ve výši cca 110.000,- Kč. Plánovala se akce v Chotěšově = Kulturní léto (23.6.2012), kde mělo proběhnout vyhodnocení soutěže Požární ochrana očima dětí. Tato akce se pravděpodobně neuskuteční. Byly doplněny Stanovy ohledně kategorie dětí (možno již od 3 let). Na www.dh.cz je možné připomínkovat Stanovy SH ČMS. SH ČMS se stala členem Asociace sport pro všechny. OKRR kontroluje Přílohy k Registračním listům. Prostřednictvím reklamní agentury společnosti VEOLIA (pro Plzeňský kraj) se podaří zajistit peníze pro KSH PK.

 

-         Stanovisko jednotlivých SDH 13.okrsku k poskytnutí údajů o sborech a funkcionářích firmě ALERION s.r.o. (výroba hasičských praporů):

                           SDH Březí     – nesouhlas s poskytnutím údajů firmě 

                           SDH Klikařov – nesouhlas s poskytnutím údajů firmě

                           SDH Kokořov – nesouhlas s poskytnutím údajů firmě

                           SDH Neurazy – nesouhlas s poskytnutím údajů firmě

                             SDH Nová Ves – nesouhlas s poskytnutím údajů firmě (viz upřesňující                  e-mail od starosty okrsku – 21.5.2012)

                           SDH Novotníky - ???

                           SDH Partoltice – nesouhlas s poskytnutím údajů firmě  

                           SDH Prádlo      – nesouhlas s poskytnutím údajů firmě 

                           SDH Radochovy – nesouhlas s poskytnutím údajů firmě 

                           SDH Soběsuky   – nesouhlas s poskytnutím údajů firmě 

                           SDH Vojovice     – nesouhlas s poskytnutím údajů firmě 

                             SDH Žinkovy – nesouhlas s poskytnutím údajů firmě (viz upřesňující                  e-mail od starosty okrsku – 21.5.2012)

 

 

-         Od 1.1.2012 platí nová Směrnice hasičských sportovních soutěží. Směrnice byly předány jednotlivým přítomným sborům. Nepřítomným budou doručeny. Cena výtisku = 21,- Kč/ks. Peníze budou uhrazeny z okrskového účtu u OSH PJ, tj. sbory obdržely brožuru bezplatně.

 

 

 

 

4.    Diskuse:

 

-         Info ohledně práce s mládeží v okrsku. Kde a jak funguje v praxi + zkušenosti = zástupci SDH Prádlo a především SDH Radochovy

 

-         www stránky okrsku byly několik měsíců nekompletní. Správce www vybídl SDH k aktualizaci především historie sborů v uplynulém období cca 5 let (od r.2007).

 

-         Vyžádaná informace od  KRR = komentář k www stránkám okrsku.

 

-         SDH Radochovy pořádá dne 8.9.2012 od 12,00 hodin „Radochovské toulání“ = soutěžní odpoledne pro hasičské i nehasičské děti (viz předané materiály).

 

 

 

5.    Závěr:

 

 

 

 

ZAPSAL:             Ing. František Růžička – jednatel 13.okrsku SH ČMS OSH PJ

 

ZÁPIS OVĚŘILI:  Milan Klingr – starosta 13.okrsku SH ČMS OSH PJ

                              Václav Kadeřábek – velitel 13.okrsku SH ČMS OSH PJ

                               Jiří Hájek – předseda KRR 13.okrsku SH ČMS OSH PJ

 

Ve Vojovicích dne 15. května 2012

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZÁPIS z Valné hromady

13.Okrsku - SH ČMS okresu Plzeň-jih

konané dne 29.10. 2011 od 19,00 hodin

v Kokořově – Hospoda „Na Brodě“

 

Termín: Sobota 29.10.2011 od 19,00 hodin

Místo :  Kokořov – Hospoda „Na Brodě“

Účast :

a) výbor:  starosta ....... Milan Klingr (SDH Kokořov)

                velitel ……… Václav Kadeřábek (SDH Prádlo)

                jednatel ........ Ing. František Růžička (SDH Vojovice)

                člen .......…....Václav Mašát (SDH Radochovy)

                člen ..........… Michal Turjanica (SDH Neurazy)

                člen ……….. Jan Vondřička (SDH Březí)

                člen ………… Luboš Švarc (SDH Soběsuky)

                člen .........…. Josef Karhan (SDH Žinkovy)

 

Omluven: preventista … Pavel Kasalík (SDH Žinkovy)

                člen ..........… Václav Michálek (SDH Nová Ves)

                člen .........…. Bohumil Vokáč (SDH Novotníky)

                pokladník ..…Václav Brejcha (SDH Klikařov)

                člen ….…….. František Suda (SDH Partoltice)

 

b) Kontrolní a revizní rada:

Jiří Hájek (SDH   Partoltice)  - předseda

Petr Diviš (SDH Kokořov)

Václav Macháček (SDH Novotníky)

 

c) Webmaster – Jan Hořice

 

d) SDH:

Březí, Klikařov, Kokořov, Neurazy, Nová Ves, Novotníky, Partoltice, Prádlo, Radochovy, Soběsuky, Vojovice, Žinkovy

 

PROGRAM VALNÉ HROMADY:

 

1) Zahájení:

- M.Klingr (starosta)

 

2) Informace z OSH Plzeň-jih:

-         Porada starostů SDH našeho okrsku se uskuteční v úterý 8.11.2011 v Nepomuku, v prostorách Hasičské zbrojnice od 17,00 hodin.

-         Hlášení o činnosti + Zprávu z VVH doručit na OSH PJ do 6.2. 2012

-         Členské příspěvky uhradit do 31.1.2012. Pokud možno převodem na účet u Poštovní spořitelny, která je součástí ĆSOB. Číslo účtu = 22 70 52 067 / 0300, Variabilní symbol = Registrační číslo SDH (3406xxx).

-         ples OSH PJ  - v příštím roce nejspíše nebude

-         Příspěvky na činnost okrsků v roce 2012 byly zrušeny!!!

-         Výše členských příspěvků (odváděných na OSH PJ) se od roku 2012 zvyšuje z  50,- Kč na 100,- Kč! Na toto téma proběhla obsáhlá diskuse. Někdo s  návrhem souhlasil, někdo pochopitelně ne. Zastoupeným SDH v okrsku vadí způsob komunikace a skokové zvýšení příspěvků ze strany OSH. Na VH okrsku se nedostavil zástupce OSH PJ či VV OSH PJ, který by situaci vysvětlil.  Toto zůstalo na starostovi okrsku. Bylo dohodnuto, že po konzultaci se starostou příslušného SDH  budou o této citlivé záležitosti na VVH SDH informovat delegáti za 13.okrsek. Zároveň byl vysloven požadavek na provedení auditu hospodaření OSH PJ za poslední roky. Důvodem je mít kontrolu nad odváděnými finančními prostředky a mít jistotu, že se s nimi řádným způsobem hospodaří. Audit by mělo být možné bez problémů zafinancovat z vybraných navýšených členských příspěvků v úvodu roku 2012. Také byl prezentován dotaz, zda OSH PJ řádně žádal o dotace, a zda příslušné oslovené instituce nějak na podané žádosti odpověděly = aby OSH PJ předložilo k nahlédnutí příslušné materiály ohledně dotací. Může se stát, že dotace místo na OSH budou přiděleny soukromým firmám. Dále padl názor, že skoková úprava výše členských příspěvků může způsobit pokles členské základny, a tím pádem problémy s financováním OSH PJ nebudou ani tímto způsobem vyřešeny. Byla poskytnuta informace, že v loňském roce byl založen Český svaz požárního sportu, který také může způsobit odliv členské základny.

 

3) Termíny VVH + delegáti na VVH:

-         Výroční valné hromady (VVH) budou probíhat dle Metodických pokynů z OSH PJ a dle místních zvyklostí

-         při personálních změnách ve složení výborů  SDH je nutné vyplnit Přílohu k Registračnímu listu a odevzdat ji na OSH PJ („okres“) a zároveň přivézt nové složení výboru na VVH okrsku

 

SDH Březí - 7.1.2012 od 18,00 hodin – Klubovna - Hasičárna

  - delegáti: Diviš, Klingr, Řežábek

 

SDH Klikařov - 14.1.2012 od 19,00 hodin – Hasičárna

                         -   delegát: Růžička, Velíšek

 

SDH Kokořov  - 17.12.2011 od 17,00 hodin – Hostinec „Na Brodě“

             - delegáti: Kadeřábek, Karhan, Vondřička

 

SDH Neurazy  - 14.1.2012 od 18,00 hodin – Martinská hospoda

             - delegáti: Karhan, Vopalecký

 

SDH Nová Ves  - 26.12.2011 od 19,00 hodin – Parket

               - delegáti: Švarc, Pavelka (SDH Soběsuky)

 

SDH Novotníky - 21.1.2012 od 17,00 hodin – Klubovna - Hasičárna

               - delegáti: Kadeřábek, Jandík

 

SDH Partoltice  - 6.1.2012 od 19,00 hodin – Klubovna Radochovy

               - delegáti: Mašát, Bartička (SDH Radochovy)

 

SDH Prádlo - 14.1.2012 od 19,00 hodin – Hostinec U Černých baronů

         - delegáti: Macháček, Řežábek

 

SDH Radochovy - 14.1.2012 od 17,30 hodin – Klubovna

                 - delegáti: Hájek, Suda (SDH Partoltice)

 

SDH Soběsuky - 7.1.2012 od 19,00 hodin – Místnost OÚ

               - delegáti: Michálek, Rada, Silovský (SDH Nová Ves)

 

SDH Vojovice  - 30.12.2011 od 18,00 hodin – Místnost OÚ

             - delegáti: Brejcha, Svoboda

 

SDH Žinkovy - 28.1.2012 od 17,00 hodin – Hotel „U Zlatého jelena“

              - delegáti: Klingr, Kadeřábek

              - od 15,00 hodin mají VVH děti!!!

 

Bylo dohodnuto, že po konzultaci se starostou příslušného SDH,  budou o zvýšení členského příspěvku  na VVH  SDH  informovat delegáti za 13. okrsek.

 

 

4) Hodnocení okrskové soutěže KOKOŘOV 2011 + soutěže 2011 v NOVÉ VSI:

-         účast SDH + soutěžní kategorie (Děti, Ženy, Muži do a nad 35 let, Muži PS 8 a Muži PS 12)

-         delegace a práce rozhodčích, hlasatelů, atd.

-         ustrojenost, kázeň při nástupech

-         připomínky , náměty

 

KOKOŘOV – 25.6.2011 – OKRSKOVÁ SOUTĚŽ – PŘIPOMÍNKY

-         Soutěž trvala příliš dlouho. Zkrátit čas se mohl např. tím, že by byly k dispozici 2 základny.

-         Základna byla umístěná v dolíku, kde se držela voda, které bylo až příliš. Základna měla být posunuta o 5 – 10 metrů dopředu. Prostor byl.

-         Proč se neoznačovalo a nedodržovalo místo pro troják? Minulý rok na to byl tlak především ze strany starosty okrsku.

-         Bariéra byla zpočátku nedostatečně „zavětrována“.

-         Kladina nebyla uprostřed položená pevně na stojanu, takže byla nestabilní, když běžel soutěžící..

-         Proč se použila nižší bariéra, když se překážková dráha měla cvičit proto, aby postupující do okresního kola měli stejné podmínky, jako jsou na okresní soutěži.

-         Překážková dráha byla postavena z kopce. Obvykle se „staví“ do kopce.

-         Je třeba proškolit rozhodčí pro soutěž dětí.

-         Rozhodnutí o zařazení překážkové dráhy v rámci okrskové soutěže bylo sporné. Pořadatelský sbor si vyjádření a názory SDH z VH, která se konala 6.5.2011 v Nové Vsi vyložil po svém. Pro zavedení překážek bylo 6 SDH. Další 3 SDH byly proti a 3 SDH souhlasily podmíněně (= překážková dráha mimo oficiální soutěž).

-         Byl oceněn přístup především těch SDH, které nesouhlasily s překážkovou dráhou jako součásti okrskové soutěže, ale soutěž i s touto disciplínou absolvovali.

 

NOVÁ VES – 11.6.2011 – MÍSTNÍ SOUTĚŽ – PŘIPOMÍNKY

-         problémy ohledně značky pro troják a jeho dodržování během soutěže. Měli by se dodržovat schválené propozice a ne je průběžně měnit soutěž od soutěže.

-         připomínka, že některá družstva počítala s kategorií mužů „do“ a „nad“ 35 let a ohledně počtu soutěžních pokusů. Nakonec se soutěžilo pouze v jedné společné kategorii muži a byl jeden pokus. Příště, pokud je to možné, na tyto změny upozornit dříve, např. rozesláním dopřesňujícího e-mailu.

-         Padl názor, že hosté mohli být zařazeni do příslušné kategorie s ostatními družstvy okrsku.

-         Losování postu a převzetí „čísla“ by příště mohlo být ještě transparentnější, aby se předešlo pokušení soutěžících na možnou výměnu „čísel“ před startem.

 

Na VVH SDH projednají sbory otázku ohledně dodržování umístění trojáku při soutěžích v rámci okrsku. Výsledek jednání budou pak prezentovat na VVH okrsku.

 

5) Diskuse + různé:

-         velitelský den – pro rok 2011 se již nepočítá s velitelským dnem. Termínu na jaro 2012 bude stanoven v únoru 2012, na VVH okrsku.)

-         preventista + možná beseda se žáky ZŠ Žinkovy, apod.  - zatím není k dispozici žádná informace

-         předseda KRR okrsku – průběžně se vyjadřoval k problematice

-         předběžné místo a termín konání okrskové soutěže v roce 2012 – nikdo se zatím nepřihlásil o pořadatelství.

-         Udělat kontroly a zápisy do Knihy úrazů – na konci roku 2011 podtrhnout a podepsat Kontrolní a revizní radou

-         školení Vedoucích mládeže – info podaly SDH, které pracují s dětmi. Nově proškolení jsou vedoucí z Radochov a Prádla.

-         školení rozhodčích – bude snaha proškolit nové rozhodčí pro Požární sport + pro děti

-         zazimování techniky – nejvyšší čas toto zabezpečit

-         Zkušenosti s elektronickou evidence členů SDH – je setrvalý stav z loňska, kdy byla předána přístupová hesla. Některé sbory mají u svých členů překlepy a ani po upozornění na OSH PJ tyto nebyly odstraněny a opraveny. U jiných SDH byl naopak tento problém ihned odstraněn. Možné problémy v rámci okrsku se budou řešit přes starostu Milana Klingra.

-         SDH Radochovy nabízí - všem ostatním sborům možnost zařadit děti (6 – 14 let) do jejich dětského družstva, které soutěží nejen v rámci okrsku, ale zúčastňuje se i soutěží v rámci okresu a zároveň se také účastní soutěže PLAMEN. Dětské družstvo se schází 1x za 14 dní. Vedoucí Lenka Špetová.

 

 

6) Termín a místo VVH okrsku:

Termín = 11.2. 2012 (hodina bude upřesněna v Pozvánce)

Místo   = Vojovice – Hospoda „U Kovboje“

 

7) Závěr:

 

 

 

 

 

 

13. Okrsek  - SH ČMS OSH Plzeň-jih - SLOŽENÍ OKRSKOVÉHO VÝBORU + KONTROLNÍ A REVIZNÍ RADY:
FUNKCE: Jméno + PŘÍJMENÍ: SDH POŠTOVNÍ ADRESA TELEFON: E-mail práce: E-mail soukromý:
OKRSKOVÝ VÝBOR:  
Starosta Milan Klingr SDH Kokořov Kokořov 9 335 01 Nepomuk 731 552 390 milan.klingr@cz.abb.com  
Velitel Václav Kadeřábek SDH Prádlo Prádlo 3 335 01 Nepomuk 728 965 352 betonarna.nepomuk@cemex.com tintik3@seznam.cz
Jednatel Ing. František Růžička SDH Vojovice Vojovice 9 335 01 Nepomuk 603 563 676 prospector@prospectormedia.cz ruzicka.franta@seznam.cz
Pokladník Václav Brejcha SDH Klikařov Klikařov 41 335 01 Nepomuk 606 101 161 nemá nemá
Preventista Pavel Kasalík SDH Žinkovy Žinkovy 204 335 01 Nepomuk 728 153 673   p.kasalik@seznam.cz
Člen výboru Václav Mašát ml. SDH Radochovy Radochovy 2 335 01 Nepomuk 723 707 179   masatova@tiscali.cz
Člen výboru František Suda ml. SDH Partoltice Partoltice 30 335 01 Nepomuk 723 989 364   fany.suda@atlas.cz
Člen výboru Václav Michálek SDH Nová Ves Na Vinici 375 335 01 Nepomuk 721 102 905   klejnot@seznam.cz
Člen výboru Luboš Švarc SDH Soběsuky Soběsuky 21 335 01 Nepomuk 732 565 823    
Člen výboru Michal Turjanica SDH Neurazy Neurazy 142 335 01 Nepomuk 371 591 631   michal.turjanica@seznam.cz
Člen výboru Jan Vondřička SDH Březí Březí 42 335 01 Nepomuk 371 596 006 nemá nemá
Člen výboru Bohumil Vokáč SDH Novotníky Novotníky 38 335 01 Nepomuk 371 580 112    
Člen výboru Josef Karhan SDH Žinkovy Žinkovy 181 335 01 Nepomuk 607 185 940   karhan.kovarna@seznam.cz
               
KONTROLNÍ A REVIZNÍ RADA:  
Předseda KRR Jiří Hájek SDH Partoltice Partoltice 3 335 01 Nepomuk 728 969 898 hajek@ametic.cz hajek.part@o2active.cz
Člen KRR Václav Macháček SDH Novotníky Novotníky 12 335 01 Nepomuk 728 304 831    
Člen KRR Petr Diviš SDH Kokořov Kokořov  66 335 01 Nepomuk 728 062 696    
               
WEBMASTER: Jan Hořice SDH Radochovy   335 01 Nepomuk 721 374 625   horik@seznam.cz
               

 

 

 

 

13. Okrsek OSH PJ - Výsledky okrskové soutěže - PRÁDLO - 22.8.2009

               
MUŽI do 35 let:            
Umístění SDH Čas 1 Čas 2 Součet      
1.místo Žinkovy 37,32 40,86 78,18      
2.místo Prádlo 40,11 40,77 80,88      
3.místo Radochovy 42,04 43,61 85,65      
4.místo Klikařov 47,53 46,65 94,18      
5.místo Partoltice 46,98 53,73 100,71      
6.místo Neurazy 51,06 61,81 112,87      
7.místo Kokořov 66,89 57,16 124,05      
8.místo Novotníky 69,22 57,7 126,92      
9.místo Březí 59,25 75,25 134,5      
10.místo Soběsuky 83,93 70,61 154,54      
               
               
               
MUŽI nad 35 let:            
Umístění SDH Čas 1 Čas 2 Součet      
1.místo Prádlo 49,75 44,18 93,93      
2.místo Nová Ves 56,39 53,73 110,12      
3.místo Vojovice 120 69,47 189,47      
        0      
        0      
ŽENY:     0      
Umístění SDH Čas 1 Čas 2 Součet      
1.místo Žinkovy 46,42 50,6 97,02      
2.místo Prádlo 49,51 55,71 105,22      
3.místo Radochovy 60,16 50,35 110,51      
4.místo Neurazy 57,85 77,64 135,49      
               
               
               
DĚTI:            
Umístění SDH Čas 1 Čas 2 Součet      
1.místo Žinkovy 42,28 34,19 76,47      
2.místo Prádlo 54,99 40,82 95,81      
2.místo Březí 53,68 61,11 114,79      
Mimo soutěž (minižáci):            
Žinkovy 49,58 50,6 100,18

 

 

   

13. Okrsek OSH PJ - Výsledky okrskové soutěže - ŽINKOVY - 25.7.2009
           
MUŽI do 35 let:          
Umístění SDH Čas 1 Čas 2 Součet Čas 3
1.místo Novotníky 34 37 71 33
2.místo Radochovy 37 34 71 39
3.místo Žinkovy 40 32 72 xxxxxxxxxxxxxxxx
4.místo Neurazy 36 38 74 xxxxxxxxxxxxxxxx
5.místo Partoltice 41 40 81 xxxxxxxxxxxxxxxx
6.místo Prádlo 44 49 93 xxxxxxxxxxxxxxxx
7.místo Soběsuky 49 50 99 xxxxxxxxxxxxxxxx
8.místo Březí 61 42 103 xxxxxxxxxxxxxxxx
           
           
           
MUŽI nad 35 let:          
Umístění SDH Čas 1 Čas 2 Součet  
1.místo Vojovice 44 39 83  
2.místo Nová Ves 63 52 115  
3.místo Novotníky 120 49 169  
           
           
ŽENY:          
Umístění SDH Čas 1 Čas 2 Součet  
1.místo Neurazy 35 31 66  
2.místo Žinkovy 55 43 98  
3.místo Prádlo 56 120 176  
           
           
HOSTÉ:          
Kategorie SDH Čas 1 Čas 2 Součet  
Muži nad 35 let Řesanice 90 86 176  
Ženy Řesanice 120 118 238  
Děti Řesanice 77      
           
           
DĚTI:          
Umístění SDH Čas 1

 
1.místo Žinkovy I 39      
2.místo Žinkovy II 68      
3.místo Březí 85      

 

 

 

TOPlist
Tvorba webových stránek na WebSnadno.cz  |  Nahlásit protiprávní obsah!  |   Mapa stránek